Lütfen bekleyiniz...

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Önemli Bilgiler

Mevzuattaki Son Değişiklikler

23.06.2022 / Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10.06.2022 / Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5722) 04.06.2022 / Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Güney Yerleşkesi Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5670) 04.06.2022 / Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ballıca Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5671) 04.06.2022 / Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5672) 31.05.2022 / Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2022 / 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ 16.05.2022 / 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 14/05/2022 Tarihli ve 31835 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 14.05.2022 / Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 15.04.2022 / Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>