Lütfen bekleyiniz...

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Yükseköğretim Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2547Kabul Tarihi: 04 Kas 1981RG No: 17506RG Tarihi: 06 Kas 1981
Yükseköğretim Kanunu Birinci Bölüm - Kanunun Amacı, Kapsamı ve TanımlarAmaç: Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yet...

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7254Kabul Tarihi: 16 Eki 2020RG No: 31276 (Mükerrer)RG Tarihi: 16 Eki 2020
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesinin başlığı “Stratejik planlama ve performans esaslı progra...

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31241RG Tarihi: 11 Eyl 2020
Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31241 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip orta...

Vakıf Üniversitesi'ne Ait Öğrenci Yurtlarının Çevre Temizlik Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 97895701-175.02[2018/7.1-13]-E.636861Özelge Tarihi: 31 Ağu 2020
Vakıf Üniversitesi'ne Ait Öğrenci Yurtlarının Çevre Temizlik Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge Özelge Tarihi: 31.08.2020 Özelge Sayısı: 97895701-175.02[2018/7.1-13]-E.636861 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlı...

Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2017/09]-217849Özelge Tarihi: 19 Ağu 2020
Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması Hakkında Özelge Özelge Tarihi: 19.08.2020 Özelge Sayısı: 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2017/09]-217849 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükell...

Mükellefiyet Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 84098128-125[4-2018/1]-E.22841Özelge Tarihi: 13 Ağu 2020
Mükellefiyet Hakkında Özelge Özelge Tarihi: 13.08.2020 Özelge Sayısı: 84098128-125[4-2018/1]-E.22841 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü İlgide kayıtlı özelge talep formun...

Teknoloji Transfer Ofisi Çalışanı Öğretim Üyelerine Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 50426076-120[61-2019/20-764]-E.59351Özelge Tarihi: 12 Ağu 2020
Teknoloji Transfer Ofisi Çalışanı Öğretim Üyelerine Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge Özelge Tarihi: 12.08.2020 Özelge Sayısı: 50426076-120[61-2019/20-764]-E.59351 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başka...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/19)

Değiştiren TebliğRG No: 31201RG Tarihi: 30 Tem 2020Tebliğ No: 2020/19Tebliğ Tarihi: 30 Tem 2020
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/19) Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31201 Tebliğ Tarihi: 30.07.2020 Tebliğ Numarası: 2020/19 Madde 1 – 3/3/2011 tarihli ve 27863 mükerre...

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31200RG Tarihi: 29 Tem 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 29 Tem 2020
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31200 Tebliğ Tarihi: 29.07.2020 Tebliğ Numaras...

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31196RG Tarihi: 25 Tem 2020
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31196 Madde 1...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 50 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor