Lütfen bekleyiniz...

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 17.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
2 17.10.2020 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 22.07.2020 Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
4 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
5 17.04.2020 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
6 17.04.2020 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
7 26.03.2020 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 14.11.2019 Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen, İlahiyat Önlisans Programından Mezun Olanlara İlahiyat Fakültesi ve Aynı Programı Uygulayan Fakültelerde, Eşdeğer Alanlarda Lisans Tamamlama Eğitimi İmkânı Sunan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İptaline Karar Verdi
9 25.10.2019 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 05.08.2019 Uzman Doktora Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağı İhlal Edilmiştir
11 22.07.2019 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
12 17.07.2019 Anayasa Mahkemesi, Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanunda Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralı İptal Etti
13 05.07.2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
14 28.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
15 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
16 03.08.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
17 01.08.2018 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılması İçin Öngörülen Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı
18 28.06.2018 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Yayınlandı
19 18.05.2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
20 18.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
21 06.03.2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
22 03.07.2017 7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI