Lütfen bekleyiniz...

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
16.10.2020 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
11.09.2020 Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
31.08.2020 Vakıf Üniversitesi'ne Ait Öğrenci Yurtlarının Çevre Temizlik Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge
19.08.2020 Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması Hakkında Özelge
13.08.2020 Mükellefiyet Hakkında Özelge
12.08.2020 Teknoloji Transfer Ofisi Çalışanı Öğretim Üyelerine Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge
30.07.2020 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/19)
29.07.2020 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
28.07.2020 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28.07.2020 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25.07.2020 Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.07.2020 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.07.2020 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2760)
11.07.2020 Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği
02.07.2020 Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
28.06.2020 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679)
19.06.2020 Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği
18.06.2020 Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
17.06.2020 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/17)
15.06.2020 Ar-Ge Merkezi Kapsamında Artırılan Patent Sayısı Hakkında Özelge
15.06.2020 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan İstisna Kapsamındaki Mükelleflerin Kurumlar Vergisi İstisnasından Vazgeçip Vazgeçemeyeceği Hakkında Özelge
13.06.2020 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
12.06.2020 Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.06.2020 Teknopark Bölgesine Taşınılmadan Önce Başlanan ve Teknopark Bölgesinde Devam Edilen Faaliyetlerin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
10.06.2020 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 22 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor