Lütfen bekleyiniz...

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (3) Ankara Barosu Dergisi (2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (8) Çalışma İlişkileri Dergisi (3) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (5) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Gaziantep University Journal of Social Sciences (2) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (1) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) İstanbul İktisat Dergisi (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (3) Journal of Economy Culture and Society (6) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (1) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (1) Legal Hukuk Dergisi (7) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2) Legal Mali Hukuk Dergisi (10) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (1) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Mülkiye Dergisi (21) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Bilimler Dergisi (2) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (2) Tıp Hukuku Dergisi (3) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2)

Yazar

Tarih

Yıl

Pandeminin Pozitif Dışsallıkları Mümkün mü?

Legal BlogDr. Gencay KARAKAYAYıl 2020
Pandeminin Pozitif Dışsallıkları Mümkün mü? Yazar Adı: Dr. Gencay KARAKAYA Yayın Tarihi: 13.04.2020 2020 yılının ilk aylarından itibaren varlığından söz edilen ve cari dönemde istisnasız tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, Dünya Sağ...
Covid-19 Coronavirus Pandemi Pozitif Dışsallık Uzaktan Eğitim

Türkiye'de Ki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi

MakaleAhmet GÜVEN, Çetin KAPTAN, Yavuz ACUNGİLAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 1
TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK TEŞVİK ÇALIŞMALARININ AKADEMİK PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ * Dr. Öğr. Üye. Ahmet Güven Dr. Öğr. Üye. Çetin Kaplan Dr. Öğr. Üye. Yavuz Acungil Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gaziosmanpaşa ...

Türk Yükseköğretim Etik Mevzuatının Hukuki Değerlendirmesi

MakaleAbdurrahman ErenHaliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri DergisiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
1 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018, 1: 1-46 DOI: Türk Yükseköğretim Etik Mevzuatının Hukuki Değerlendirmesi Abdurrahman EREN Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul, Türkiye ...

Öğretim Elemanları-Öğrenci Etkileşiminin Öğretim Elemanları Perspektifinden Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Bir Devlet Üniversitesi Araştırması

MakaleCemil ÖRGEVAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 3
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 2/3 103 ÖĞRETGM ELEMANLARI-ÖĞRENCG ETKGLEgGMGNGN ÖĞRETGM ELEMANLARI PERSPEKTGFGNDEN BELGRLENMESGNE YÖN...

Üniversitelerde Kurumsal İmaj Ölçümü

MakaleDilek Melike ULUÇAYDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 55
Yayın Geliş Tarihi: 21.10.2016 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Yayın Kabul Tarihi:07.01.2018 ...

Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma

MakaleZeki KARTAL, Mustafa GÜLLÜDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 55
Yayın Geliş Tarihi: 12.06.2016 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Yayın Kabul Tarihi: 25.12.2018 ...

Üniversite Öğrencilerinde İş Umudu Ve Tükenmişlik İlişkisi

MakaleMert Okan YazıcıÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 2
Üniversite Öğrencilerinde İş Umudu ve Tükenmişlik İlişkisi Employment Hope and Burnout Relationship in Undergraduate Students Doç. Dr. Barış SEÇER Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstr...

İdari Yargı Kararlarından Hareketle “intihal”

MakaleSeçkin YAVUZDOĞANİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 8, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:8 Sayı:1 Yıl 2017 225 İDARİ YARGI KARARLARINDAN HAREKETLE “İNTİHAL” PLAGIARISM IN ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS Seçkin YAVUZDOĞAN ? ÖZET Etik ihlaller ve etik ihlal...

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Kurgularıyla Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

MakaleOsman Nejat AKFIRATGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2017, Cilt 16, Sayı 4
Çuhadaroğlu, A., Akfırat, N. (2017. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Kurgularıyla Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 1031-1046, DOI: 10.21547/jss.304500, Submission...

İşkoliklik Ve Yenilikçi İnsan Sermayesi (yis) İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

MakaleSerkan BAYRAKTAROĞLU, Cemile ŞahinUluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar DergisiYıl 2017, Cilt 4, Sayı 7
10 Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 İşkoliklik ve Yenilikçi İnsan Sermayesi (YİS) İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. S...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor